top of page
מיחזור כימיקלים

לחברת ריסייטק יכולת ואישורים המאפשרים לה למחזר זרמים אשר מפונים ממפעלים והעביר את התוצרים לשימוש חוזר.

המיחזור מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

לבדיקת אפשרויות מיחזור של שפכים ממפעלכם פנו אלינו

shutterstock_1100794049.jpg
צנרת4.jpg
bottom of page