מיחזור כימיקלים

לחברת ריסייטק יכולת ואישורים המאפשרים לה למחזר זרמים אשר מפונים ממפעלים והעביר את התוצרים לשימוש חוזר.

המיחזור מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

לבדיקת אפשרויות מיחזור של שפכים ממפעלכם פנו אלינו

shutterstock_1100794049.jpg
צנרת4.jpg